Notities bij: Douwe van Aylva

Ongehuwd overleden.