Notities bij: Auck van Aylva

Was non in Nijeklooster.