Notities bij: Watze Sjoerds van Aylva

Woonde te Tzum op Berrum.