Notities bij: Tjets van Aylva

Ongehuwd overleden.