Notities bij: Sijtscke Johans van Aylva

15-16 Feb 1586 overleden volgens stamboek.