Notities bij: Epe Johans van Aylva

Woonde te Schraard. Volgens Stamboek Aylva ook getrouwd geweest met IJnts Sijbethsd. van Scheltema, maar die is volgens hetzelfde boek getrouwd geweest met Epe Tjaerts van Aylva.
Op grafsteen van zijn broer en zuster in de kerk van Schraard staat: "...ao 1619 heb (ick) Epo Aylva deese 6? gehowen stenen hyer in deese kercke doe legge ter eere van deese myne begrafenis en voer en memory va myn ...comeling".