Notities bij: Sjoert van Aylva

Ongehuwd overleden.