Notities bij: Johan Sjoerds van Aylva

Woonde waarschijnlijk te Schraard.