Notities bij: Sijbolt Epes van Aylva

Woonde te Witmarsum.