Notities bij: Epe Alefs van Aylva

Woonde te Witmarsum (Rijpend).
Ligt begraven onder een mooie portrettengrafzerk te Witmarsum.