Notities bij: Alef Sjoerds van Aylva

Woonde te Witmarsum.