Notities bij: Sijbe Epezn. van Aylva

Was hopman van het Friese en Nassause Regemint.