Notities bij: Epe Tjaerts van Aylva

Woonde te Witmarsum.