Notities bij: Watze van Aylva

Geen kinderen uit dit huwelijk. In 1566 lid van Verbond der Edelen.