Notities bij: Watze van Aylva

Pastoor te Witmarsum.