Notities bij: Epe Epes Aylva

Had volgens 'grietmannen van Wonseradeel' 4 kinderen. Woonde te Witmarsum, waar zijn huis te Witmarsum in 1496 door de Groningers werd vernield en naderhand in 1515 door de Geldersen, uit weerwraak van het door de Saksengezinden verbrande huis van Folkert van Aijta te Wirdum, in brand gestoken. Tekende in 1504 voor zichzelf en broeder Sjoerd, de reversaalbrief aan de Hertog van Saksen.