Notities bij: Tjaert Epes Aylva

Leefde rond het jaar 1424.
http://www.fa.knaw.nl/files/1845/bijlagen.pdf
Nr 10 (1439 oktober 9)
Naam Wpka Doyema
Partner Focke
Woonplaats Marssum
Commentaar Erfgenamen: kinderen van Swob Aylva, waarschijnlijk dezelfde als N.
Juwsma, getrouwd met Tjaard Aylva (UvB, f. 32r). Hun dochter Yde liet
Doyema goed te Marssum na (nr 30), en hun zoon Douwe noemde een
dochter Swob.