Notities bij: Ebel Juusma

Zuster van Gatze Juuwsma van Rinsumageest. Vader: Renick Juwsma.