Notities bij: Frederik van Sminia

Werd grietman van Utingeradeel (1689-1751)