Notities bij: Popcke van Buma

Kwam van de Noordelijke wouden en ging later naar Akkrum, waar zijn vrouw woonde.