Notities bij: Maaike Johannes van Aisma

Ongehuwd overleden.