Notities bij: Evert Klazes van Aisma

Woonde op Nieuw Groot Aysma (huis B10) te Beetgumermolen. Deze boerderij heette eerder Palsma state en Baerda state. In 1883 werd dit op afbraak verkocht. Van de oude gracht is nog een klein stukje te herkennen. De plaats is nog herkenbaar aan twee homeipalen, waarop 'Groot Aysma' staat. In het testament van de latere Johannes Hartman van Aisma werd bepaald dat de gracht en homeipalen in stand moesten worden gehouden.