Notities bij: Geertje Johannes van Aisma

Weduwe bij overlijden. Geb.jaar mischien 1847 volgens Tresoar.
Ging bij trouwen wonen te Leeuwarden. Verhuisde na het overlijden van haar man, in 1899 naar Beetgumermolen.
Zij kregen het voogdijschap over neef Johannes Hartman, nadat die zijn stiefmoeder Hermina Busscher was overleden in 1881 (zij had tot dan het voogdijschap over Johannes) en tegelijk kregen zij ook het voogdijschap over Hartman van Aisma, de zoon van Hermina.