Notities bij: Schelto van Aysma

Volgens Stads- en dorpskroniek van Wumkes: 1707, 29 april, Gedep.Staten staan Schelto van Aysma toe als vaandrig te dienen onder de compagnie van Graaf van Witgenstein.