Notities bij: Syds Watzesd. Walta

Gegoed te Tzum 1511 en 1514. Leeft nog in 1531.