Notities bij: Johannes Everts van Aisma

Was kerkvoogd te Beetgum. Ongehuwd overleden.