Notities bij: Hartman Johannes van Aisma

Was Burgemeester van de gemeente Het Bildt en lid der Provinciale Staten van Friesland.