Notities bij: Alef Peterzn. van Aggama

Leefde 1637. Huwelijk was eerst 1658 volgens een archiefstuk handgeschreven in Gem. Leeuwarden, dit is echter onjuist. Woonde te Witmarsum. In 1640 eigenaar voor de helft van stem 30 te Witmarsum (nu Van Goslinga te Schettens).