Notities bij: Peter Pieterzn. van Aggama

Hun grafzerk ligt te Witmarsum, waar ook hun dochter Jetske ligt.