Notities bij: Fecke Gatzes van Jeltinga

Was lid van de Raad van de Admiraliteit van Dokkum.