Notities bij: Jacob Lauta van Aysma

Woonde te Osthuizen (bij huwelijk in 1847), Wageningen. Ontvanger der Direkte Belastingen en Accijnsen te Oosthuizen in Noord-Holland in 1842. Een der laatste Lauta van Aysma's; de familie sterft in elk geval in 1898 uit, mischien een van de zussen die dan sterft. Woonde te Abbenbroek volgens Genlias.