Notities bij: Horatius Lauta van Aysma

Was Luitenant onder het Regiment Damvie.