Notities bij: Jacob Lauta van Aysma

Woonde te Zwaluwe. Adelserkenning K.B. 9 mei 1825 nr. 64. Was ook rentmeester en, laatstelijk, Ontvanger van de Domeinen te Hooge en Lage Zwaluwe.