Notities bij: Horatius Leendert Lauta van Aysma

Bekleedde de volgende posten: Rentmeester der Vorstelijke Domeinen, Ontvanger der Verponding, Dijkgraaf, Hoogheemraad, Inspekteur der Domeinen, Raad der Stad Breda.
Volgens e-mail Van Gils dd 20-1-02 overleden 2 juli 1834 te Breda.

http://www.isis.breda.nl
Details
Horatius Leendert Lauta van (heer) Aysma
Poorter op maandag 26 januari 1767 Nijmegen
Datum inschrijving poorter: 1767/01/26
Naam poorter: Aysma, Lauta van (heer)
Voornaam poorter: Horatius Leendert
Beroep poorter: Mr.
Herkomst poorter: Nijmegen
Opmerkingen m.b.t. poorter: borgtogte geremitteert
Bron: 1-1a 2114/171v