Notities bij: Jacob Lauta van Aysma

Was later Schoutet en Stokhouder der Heerlijkheid Dongen bij Breda. Bij genlias, trouwtekst zoon Jan (Jean) wordt hij Jacques genoemd.
Hij verkocht in 1745 met zijn broer Rinsmastate aan Fecco Dominicus van Sytzama.