Notities bij: Maria van Aysma

Woonde op Huis ter Noord ('t huis Lieroord).