Notities bij: Horatius Lauta van Aysma

In de kerk te Driesum zijn 6 wapenstenen ingemetseld. De meest westelijke aan de zuidzijde draagt het opschrift: 'Horatius Lauta van Aysma Capitain over een Compagnie te voet ten dienste der vereenigde Nederlanden en Juf. Catherina Rekalf sijn H.W. Geb. vrouw'. Hij woonde van 1707 tot 1737 (daarvoor zijn oom Sirach) op Rinsma State. Was ouderling der Hervormde Gemeente en afgevaardigde ter Synode. Een afbeelding van Rinsma State uit 1723 vermeld Otto Oracius van Aisma. De familie Aysma verkocht Rinsma State in 1745 aan Fecco Dominicus van Sytzama, die een nieuwe state erop bouwde.