Notities bij: Abigael Josina van Aysma

Woonde te Schettens. Deed op 9 en 10 november 1707 belijdenis van haar geloof in de Herv. kerk te Bolsward.