Notities bij: Anna Ida Spruyt

Woonde te Burgwerd. Woonde te Schettens. Was eigenaar van 'Osinga State' te Schettens van 1708 tot 1738.
Ouders niet 100% zeker, volgens een MS Genealogie (zie noot Stamboek).