Notities bij: Tjemck van Aysma

Was lidmaat in Schettens-Longerhouw in okt. 1682 en juni 1685 als weduwe.