Notities bij: Schelte Hotzes van Aysma

Woonde te Schettens. Trouwdatum volgens Stamboek 23 december 1676. Was kapitein van een compagnie te voet in het regiment van Prins Hendrik Casimir.
Van hem is een prachtig schilderij bewaard gebleven, die nu in het Stedelijk Museum te Zwolle hangt in de zilverkamer. Geschilderd door Harmen Monsma uit circa 1660.

Volgens 'huwelijksvoorwaarden Broekhuizen/Aysma, archief Sloet V, nr. 109, is een van zijn dochters gehuwd met een Van Harinxma thoe Heegh getrouwd. Douwe Hartman van Harinxma thoe Heegh wordt hierin als paternel neef (dit is een neef van vaders kant, maternel is van moeders kant) genoemd van Scheltina.
Schelte en Anna waren beide lidmaat van de Hervormde kerk te Schettens.
Werd op 6 september 1678 benoemd als kerkvoogd van Schettens. Door financieel wanbeleid afgezet op 15 augustus 1683.

Volgens http://www.bitgummole.nl/file/states.pdf:
Van 1681 tot na 1700 was zijn weduwe, Anna Melledr. Broersma,
eigenaresse van de state. Zij werd opgevolgd door Schelte Hotzes van Aysma, die
overleed in 1708. Hij was getrouwd met Anna Ida Spruyt. Aysma State was blijkbaar
een prettig huis voor een weduwe, want hoewel hun zoon die zich Hotze van Aysma van
Lauta noemde, eigenaar werd, bleef moeder Anna tot haar dood in 1738 op de state
wonen.