Notities bij: Johan van Aysma

Was 'Capitey over een companie te voet en commandeur over een garnisoen tot Embde'.