Notities bij: Gajus Auckes Nauta

Woonde te Sneek.