Notities bij: Josina Hotzes van Aysma

Werd eerst opgebaard in de Westerkerk te Leeuwarden. Ligt begraven bij haar man Jacob en haar dochtertje Tietje.
Derde proclamatie van 23 mei 1629 te Leeuwarden.