Notities bij: Lolck Hotzes van Aysma

Testeerde 27 jan. 1646. Later werd ze bij haar man in Sneek begraven.