Notities bij: Gatze van Jeltinga

Zoon van Wybe van Jeltinga en Tethcke Gatze-Abbesd. van Oenema.
Woonde op Riddersmastate. Was grietenij-ontvanger van Kollumerlandhemriksdijken. Zijn familiebank bevind zich in de kerk van Kollum, met alliantiewapen Jeltinga-Aysma.