Notities bij: Johan Doeckes van Aysma

Woonde te Ferwerd.