Notities bij: Aucke van Aysma

Werd in 1601 lands-secretaris in plaats van Isbrandi. Hij was secretaris van zowel de Staten van Friesland als Gedeputeerde Staten van 1601-1625.