Notities bij: Tietzke Hothjesd. van Aysma

Volgens stamboek overleden 1622 en 1623.