Notities bij: Albert Johans van Aysma

Was gedeputeerde van Friesland voor Westergo , deed intrede op 23-02-1616, tegelijk met Sibrandt van Osinga. Werd op 29-03-1621 opgevolgd door Martinus Gravius maar werd op 10-03-1641 opnieuw gedeputeerde tot 11-02-1645.